Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Πειραιώς: δημόσιες τοιχογραφίες σε κίνδυνο

Αυτή την εβδομάδα οι st.a.co. εργάστηκαν στην οδό Πειραιώς, στο κτήριο του ΗΛΠΑΠ και την εξαιρετική δημόσια τοιχογραφία των WOOZY, OS GEMEOS, NINA, NUNCA και SAME του 2005.
Η τοιχογραφία σήμερα παρουσιάζει πολλά προβλήματα κυρίως από την υγρασία και τις επεμβάσεις. Εμφανίζει ρωγματώσεις, απώλειες, απολεπίσεις, απώλεια συνοχής μεταξύ του κονιάματος και του ζωγραφικού στρώματος, αποσπάσεις, χρωματικές αλλοιώσεις ενώ έχει πολλές επεμβάσεις με σπρέι στο κατώτερο τμήμα της. Παρατηρούνται ακόμη εξανθίσεις αλάτων και βιολογικές προσβολές.
Και σα να μη φτάναν αυτά είναι και η επικείμενη κατεδάφιση του κτηρίου για την ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμεικού. Εδώ όμως κάτι μπορούμε να σκεφτούμε για τη διάσωση του κελύφους του κτηρίου και των τοιχογραφιών και την απόδοση του εσωτερικού του στον αρχαιολογικό χώρο. Ας το ψάξουε και ας το σκεφτούμε.
Οι st.a.co. πάντως έκαναν δοκιμαστικές στερεώσεις και καθαρισμούς των επεμβάσεων και θα επανέλθουν.


 

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου